Se förhandlingarna från 1 februari! 

Den 1 februari inleddes förhandlingarna om Sveriges första höghastighetsjärnväg. Du kan se webbsändningen här.

Sverigeförhandlingens förhandlingspersoner HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman kommer att presentera sträckningen genom Småland samt vilka stationsorter som de kommer att börja förhandla om.

Twittra gärna om #förhandlingsstart.


Kategorier: Sverigeförhandlingen

Publicerad den: 2016-02-02

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se