Seminarium om förändrad tillgänglighet

Den 20 november är det dags för Götalandsbaneorganisationens andra seminarium i serien och temat är tillgänglighet.

Vi kommer att diskutera vilka möjligheter till ökad tillgänglighet ny höghastighetsjärnväg skapar och vad som krävs av anslutande infrastruktur och trafikeringsupplägg för att förverkliga möjligheterna. Representanter från Region Skåne och Region Östergötland gästar seminariet och ger exempel på hur de har jobbat med regional tillgänglighet och tillväxt.

Vill du delta?
Kontakta då info@gotalandsbanan.se senast den 11 november.

Varmt välkommen!


Kategorier: Borås,Göteborg,Jönköping,Linköping,Stationer

Publicerad den: 2015-11-04

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se