Sverigeförhandlingen bemöter påståenden om höghastighetsjärnvägen

Spår som korsar varandra.

Höghastighetsjärnvägen debatteras friskt i media och runt om i landet. Vissa påståenden dyker upp oftare än andra och Sverigeförhandlingen bemöter nu några av dem.

Har Sverige en för liten befolkning för en höghastighetsjärnväg? Bör inte pengarna istället läggas på det befintliga järnvägssystemet? Detta är några av frågorna som Sverigeförhandlingen svarar på.  

Länk

Sverigeförhandlingen bemöter påståenden om höghastighetsjärnvägenlänk till annan webbplats


Kategorier: Sverigeförhandlingen

Publicerad den: 2016-12-21

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se