Trafikverket lämnar positionspapper

Trafikverket lämnade den 5 oktober ett så kallat positionspapper om hur de tänker fortsätta sitt arbete med de nya stambanorna. Ett antal avsteg görs och genom positionspappret förändrar man tidigare planer.

Trafikverket har i ett positionspapper bestämt hur utbyggnaden skall ske när det gäller val av teknik och hastighet. Det innebär att:
- Lund-Hässleholm skall byggas ut med 320 km/tim
- Linköping-Stockholm (Ostlänken) skall byggas för 250 km/tim
- Göteborg – Borås skall byggas för 250 km/tim

Med detta frångår man det tidigare beslutet att bygga för 320 km/h och förlorar på det här sättet de tidigare uppsatta restidsmålen. Ett ytterligare dråpslag för projeketet är att det
fortsatta planeringsarbetet med loklaiseringsstudien mellan Linköping-Jönköping pausas.

Trafikverket poängterar dock att om det, i ett senare skede, skulle komma politiska beslut som går emot inriktningen kommer denna att revideras.

Läs Trafikverkets positionspapper i sin helhet härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

 


Kategorier: Borås,Jönköping,Göteborg,Linköping,Trafikverket

Publicerad den: 2018-10-29

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se