Trafikverkets förslag till nationell plan presenterad

Höghastighetståg

Trafikverket har nu presenterat sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Där föreslogs att de nya stambanorna byggs för en kraftigt sänkt hastighet, 250 kilometer i timmen, och att det kan dröja fler decennier innan allt är på plats.

-Det här beskedet riskerar att lägga en våt filt över stora utvecklingsområden längs med sträckan, säger Ann-Marie Nilsson, ordförande i Götalandsbaneorganisationen.

Regeringen har tidigare meddelat att en kommande höghastighetsjärnväg ska byggas i den takt som ekonomin tillåter, förutsättningar som legat till grund för Trafikverkets förslag.

-Om vi vill se en riktig höghastighetsjärnväg stå klar inom överskådlig tid krävs en annan finansieringsmodell. Med en etappvis utbyggnad och anslagsfinansiering kommer inte höghastighetssystemet att vara färdigbyggt förrän tidigast 2070, säger Ann-Marie Nilsson.

Götalandsbaneorganisationens linje är fortfarande att Sverigeförhandlingens besked och förslag till finansiering och utbyggnadstakt bör gälla, säger Ann-Marie Nilsson.


Kategorier: Sverigeförhandlingen,Trafikverket

Publicerad den: 2017-09-01

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se