Trafikverket släpper förhandskopior av åtgärdsvalsstudier

Spår som korsar varandra

Trafikverket undersöker möjligheten att bygga ut höghastighetsjärnväg i södra Sverige. En förhandskopia av studierna för sträckorna Linköping–Borås och Jönköping–Malmö visar att det är möjligt.

Idag släpper Trafikverket en förhandskopia av två åtgärdsvalsstudier som redovisar Trafikverkets undersökningar av förutsättningarna för en höghastighetsjärnväg mellan Linköping och Borås samt mellan Jönköping och Malmö. Förhandskopiorna är ett omfattande material som ger en god helhetsbild av utredningarna.

Åtgärdvalsstudierna så här långt visar att det är möjligt att bygga höghastighetsjärnväg på de berörda sträckorna, och det står klart att något måste göras. Kapaciteten på befintlig järnväg räcker inte.

Länkar

Förhandskopia åtgärdsvalsstudie Linköping-Boråslänk till annan webbplats

Förhandskopia åtgärdsvalsstudie Jönköping-Malmölänk till annan webbplats

Nyhet: Nu släpps förhandskopior av åtgärdsvalsstudierlänk till annan webbplats


Kategorier: Borås,Linköping,Jönköping,Trafikverket

Publicerad den: 2017-03-01

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se