Värnamo är först ut bland berörda kommuner att sluta en överenskommelse med sverigeförhandlarna. Det betyder att man är överens om att landets första höghastighetsjärnväg ska gå via Värnamo genom Småland. Du kommer att kunna följa webbsändningen från pressträffen vid 14.00 på vår webb.

Dagens handslag är första steget i en lång rad åtaganden från kommuner, regioner och stat när det gäller den nya höghastighetsjärnvägen som ska gå mellan Stockholm och Malmö samt mellan Stockholm och Göteborg. Just nu pågår förhandlingar med 16 stationsorter som ligger längs med den nya järnvägssträckningen och mellan de tre storstäderna. Med en ny järnväg skapas förutsättningar för snabbt och hållbart resande, fler bostäder och större arbetsmarknadsregioner.

Handslaget sker i dag kl. 14.00 i Stadshuset i Värnamo. Följ pressträffen idag kl. 14.00. Sverigeförhandlingens förhandlare HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman samt kommunstyrelsens ordförande i Värnamo Hans‐Göran Johansson kommer då att svara på frågor från media.


Kategorier: Sverigeförhandlingen

Publicerad den: 2016-04-13

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se