Vi bjuder in till seminarie!

Under hösten drar vi igång vår seminarieserie runt Götalandsbanan för berörda kommuner och regioner!

Den 2 oktober i Jönköping startar Götalandsbaneorganisationens seminarieserie.

Seminariernas syfte är att belysa hur berörda kommuner och regioner på delsträckan Linköping-Borås tillsammans och var för sig maximerar nyttorna av att Götalandsbanan byggs.

Projektet är ett kunskapsutvecklingsprojekt med riktade seminarier, workshops och erfarenhetsutbyte inom olika teman såsom exempelvis: stadsplanering, kollektivtrafikplanering, resecentrumutveckling, trafikering etc. Seminarierna ska också ge tillfälle för erfarenhetsutbyte bl a om aktuella planeringsfrågor.

De inbjudna är främst de fysiskt berörda kommunerna och regionerna på sträckan Linköpin-Borås, men även övriga som finns inom influensområdet kring Götalandsbanan.

Vi hoppas det låter intressant och att du vill delta!

Vi återkommer med mer information om anmälan, tider och plats i augusti!Kategorier: Borås,Göteborg,Jönköping,Linköping,Stationer,Stockholm

Publicerad den: 2015-06-29

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se