Webbsändning från Byggstart Sverige

byggstart sverige

Idag kan du följa konferensen Byggstart Sverige. Sändningen börjar vid klockan 09.30.  

Alla är överens om att Sverige behöver rustas för framtiden. Frågan är bara hur det ska ske. När det gäller höghastighetsbanan har allt fler börjat tala om kostnader, men få tar upp priset för att låta bli.

Den 7 juni bjuder Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Region Jönköpings län tillsammans med 17 kommuner och intresseorganisationer in till den första nationella konferensen om Sveriges nya stambanor och vilken betydelse dessa kan få för Sveriges invånare och företag.

#byggstartsverige

Se programmet för dagenlänk till annan webbplats

Se konferensen direkt på webben (Youtube)länk till annan webbplats


Kategorier:

Publicerad den: 2016-06-07

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se