Webbsändning från handslaget mellan Jönköping och Sverigeförhandlingen

I dag sker handslaget mellan Jönköpings kommun och Sverigeförhandlingen. Som andra kommun i Sverige är Jönköping redo att sluta en överenskommelse med sverigeförhandlarna. Se webbsändningen från handslaget vid 13.30.

Höghastighetsjärnvägen kommer att skapa helt nya pendlingsmöjligheter för regionen. Från att ha legat i utkanten av dagens stambanesystem kommer Jönköping nu att hamna i mitten. Det kommer att innebära nya möjligheter ekonomiskt, socialt och arbetsmarknadsmässigt.

På plats finns Sverigeförhandlingens förhandlare HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman samt kommunstyrelsens ordförande i Jönköping, Ann-Marie Nilsson.

Du kan även se webbsändningen direkt via länken.

Länkar

Webbsändning från handslaget länk till annan webbplats

 


Kategorier:

Publicerad den: 2016-05-11

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se