Arbete under 2015

Under 2015 planerar organisationen att rikta in sig på föjande huvudområden:

Samverkan och samordning

  • Fysisk planering med mål att delsträckan Linköping-Borås ska återupptas så att det 2018 finns möjlighet att påbörja en järnvägsplan
  • Samverkan med Trafikverket kring ÅVS (åtgärdsvalsstudie)
  • Dialog med förhandlingsmännen om en utbyggnadsstrategi och finansiering

Kunskapshöjande aktiviteter

  • Nätverk för delen Linköping - Borås
  • Kunskapshöjande arbete i samverkan med övriga aktörer i stråket Stockholm- Göteborg, kommuner, regioner samt näringsliv
  • nitiera analyser och utredningar vid behov

Kommunikations- och informationsfrågor

  • Kommunikation kopplad till verksamhetspla
  • Besök hos kommunerna/regionerna i intressentgruppen
  • Nätverk - Identifiering