Sverigeförhandlingen

För att utreda och fördjupa både kunskaper och förhandlingar och bana väg för att verkliggöra Götalandsbanan tillsatte riksdagen en grupp som kallades Sverigeförhandlingen Länk till annan webbplats. (tidigare kallad Sverigebygget).

Uppdrag

Sverigeförhandlingen hade som uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av projektet och att ta fram förslag till principer för finansiering, en utbyggnadsstrategi samt hitta lösningar för spår och stationer där tågen ska in i städerna. En annan viktig del i förhandlingsuppdraget var att hitta lösningar för att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i våra tre storstäder; Stockholm, Göteborg och Malmö. Målet var att infrastruktursatsningar runt om i Sverige skulle möjliggöra byggandet av cirka 100 000 nya bostäder.

Regeringens förhandlingspersoner HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman

Catharina Håkansson Boman och HG Wessberg

Medfinansiering

I en förhandling om medfinansiering av olika infrastrukturprojekt kan många parter vara med och påverka. I slutändan ska finansieringen komma från såväl staten, berörda kommuner och landsting som från brukaravgifter och privata invest-erare. Regeringens förhandlingspersoner i Sverigeförhandlingen, HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman, reste runt i Sverige för att träffa kommuner, regioner och länsstyrelser.
Syftet var att förklara uppdraget, diskutera förväntningar och möjliga åtgärder. Samtidigt sattes samarbetsprocesser igång med ett stort antal organisationer som kommer behövas för att förverkliga Sverigeförhandlingens alla delar. Många aktörer kommer att bli inblandade och kontakter har knutits inte bara med offentliga parter utan också med näringsliv och intresseorganisationer.

Faser och rapporter

Den 1 februari 2016 Länk till annan webbplats. kallades samtliga berörda kommuner till ett möte i Stockholm. Där fick man besked om vilka orter man såg som stationsorter på en framtida höghastighets-järnväg. Därefter startade förhandlingarna mellan de utpekade orterna och Sverigeförhandlingen.

Förhandlingarna gick över förväntan och i Almedalen 2016 Länk till annan webbplats. hade samtliga kommuner, förutom storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö, gjort upp och skakat hand med Sverigeförhandlingen. Då var man överens om det antal bostäder som kommunerna åtagit sig att bygga fram till 2035. Avtalet innebar också att, i vissa fall, skulle en förskottering göras som baserades på invånarantal. Denna betalas dock tillbaka till kommunerna när kvoten bostäder är uppfylld. I förhandlingen ingick också en medfinansiering som varje kommun står för. Den är helt individuell och skiljer sig från kommun till kommun. 

Förhandlingarna med storstäder pågick under lång tid men blev till slut klara hösten 2017. Den sista december 2017 överlämnade Sverigeförhanslingen sin slutrapport till Näringsdepartementet och deras uppdrag avslutades därmed. Här kan du läsa slutrapporten Länk till annan webbplats..