Röster om Götalandsbanan

Tåg som kör förbi i en gulnande horisont

I juni 2016 gav Götalandsbaneorganisationen ut en bilagalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som distribuerades med Svenska Dagbladetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I bilagan kan du läsa om anledningarna till varför vi behöver Götalandsbanan och ta del av intressanta intervjuer med olika personer inom offentlig verksamhet och privata näringslivet.

Här kan du läsa bilagan i sin helhet.PDF (pdf, 5.4 MB)

Här är ett urval av artiklarna:

Snabba tåg ger samhällsutveckling

Götalandsbanan kan bli en katalysator för ekonomisk tillväxt

Erfarenheter från Tyskland understryker vikten av centrala stationslägen

Götalandsbanan frigör transportsektorns tillväxtpotential

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se