Tillgänglighet för gotalandsbanan.se

Organisationen Götalandsbanan står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskrivs hur gotalandsbanan.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga, läs mer om vilka delar nedan. Just nu arbetar vi med att lösa så många delar som möjligt för att webbplatsen ska vara så tillgänglig som möjligt. Arbetet beräknas vara färdigt innan sommaren 2021.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan:

  • Bilder som utgör det enda innehållet i en länk har inte alltid en tydlig beskrivning.
  • Det finns PDF-dokument på webbplatsen som inte är tillgängliga.

Samtliga punkter ovan arbetas med för att skapa en bättre tillgänglighet på webbplatsen. Vi hoppas vara färdiga med detta innan sommaren 2021.

Vad kan du göra om du inte kan använda webbplatsen?

Om du behöver innehåll från gotalandsbanan.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning ovan, kan du skicka e-post till info@gotalandsbanan.se. Du kan också kontakta oss på telefon 036-10 29 85.

Rapportera brister på webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka e-post till info@gotalandsbanan.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och påtala det.