Vad händer hos Götalandsbanan?

Tåg som kommer körande

Hos oss händer det mycket! Vi jobbar för fullt för att uppfylla vårt uppdrag och sprida information och argument för höghastighetsjärnvägarna.

Ett av organisationens uppdrag är kunskapsspridning och att genomföra informationsinsatser. Det finns en mängd olika sätt att sprida kunskap på.
Vi har under åren gjort en väldigt massa insatser men här kan du läsa om de största och de senaste projekten som vi har igång.

I maj 2017 anordnade vi i ett kunskapsseminarium där vi belyste internationella erfarenheterna av höghastighetsjärnväg.

Läs mer om Kunskapsseminariet och se filmen från dagen

Under hösten 2016 arrangerade Götalandsbanan i samarbete med Europakorridoren tre kommunikationsseminarier. Den riktar sig till dig som arbetar med kommunikation och höghastighetsjärnväg i kommun, region eller landsting.

Läs mer om Seminarieserie - Kommunikation i Infrastrukturprojekt

Götalandsbanans organisation har också arrangerat också en seminarieserie om Götalandsbanan och samhällsutveckling under 2015 och 2016. I den har man samlat samhällsplanerare och andra tjänstemän inom kommuner och regioner som arbetar med stadsutveckling och infrastruktur.

Läs mer om Seminarieserien- Götalandsbanan och samhällsutveckling