Filmen om Götalandsbanan

Filmen om Götalandsbanan tar dig med på en resa genom tid och rum och ger dig en glimt in i framtiden på mindre än 3 minuter.

Götalandsbanans organisation vill med denna film ge en bild av vad höghastighetsbanan kommer att innebära. Se själv hur stambanan påverkat vårt resande idag och vad som kommer att bli nästa stora steg. I framtiden kommer resandet vara anpassat efter våra behov. Den resan börjar redan nu!