Seminarieserie - Götalandsbanan och samhällsutveckling

Götalandsbanans organisation arrangerade sju seminarier under 2015 och 2016. Seminarierna innehöll riktade seminarier, workshops och erfarenhetsutbyte inom olika teman. Efter varje seminarium publicerades ett metodmaterial och ett fördjupningsmaterial. Det kan användas som stöd i arbetet med samhällsplanering kopplat till Götalandsbanan.

Höghastighetsbanan kommer att påverka både kommuner på sträckan och angränsande kommuner. För att uppnå fördelarna med en fullt utbyggd bana måste vi förbereda oss och planera för hur det ska gå till. Syftet med seminarieserien var att belysa hur berörda kommuner och regioner på delsträckan Linköping-Borås tillsammans och var för sig maximerar nyttorna av att Götalandsbanan byggs.

I samband med seminarieserien utformades ett metodmaterial efter varje seminarium. Materialet kan användas som ett stöd i arbetet med samhällsplanering kopplat till Götalandsbanan. Du behöver inte ha medverkat på seminariet för att kunna ta del metodmaterialet (finns för nedladdning här bredvid).

Det finns även ett fördjupat material (finns för nedladdning här bredvid) med starkare koppling till seminariernas tema som du som medverkade på seminariet också kan använda. 

Några röster från seminarieserien:

”Bra initiativ, för att Götalandsbanan ska bli verklighet behövs info/samspel med berörda.”

"Det är en bra form som lyfter fram olika aspekter på samhällsbyggnad varvat med exempel från verkligheten”

” Bra att veta hur övriga kommuner planerar och resonerar kring Götalandsbanan. Vetskapen om hur viktig regional samverkan är. Bra med seminarieformen där det ges mycket info på kort tid”