Götalandsbanan har tillsammans med Europakorridoren genomfört fyra seminarier under hösten och våren som riktat sig personer som jobbar med kommunikation och som berörs av höghastighetsjärnvägen inom kommunal, regional eller statlig verksamhet.

Under seminarieserien har vi tagit upp olika perspektiv och synvinklar. Vi har bland annat fått lyssna till föredragshållare som pratat om medborgardialog, storytelling, kommunikatörens roll, att bilda opinion och hur man skriver en bra debattartikel. Vi har även genomfört workshops och haft spännande diskussioner.

Vi vill tacka alla som medverkat på seminariet, både föredragshållare och gäster!

Efter seminariets slut har det kommit önskemål om att bilda ett nätverk som aktivt delar och diskuterar frågor som rör kommunikation och höghastighetsjärnvägen. Tills vi har hittat en bra och lättillgänglig plattform för detta använder vi oss Facebook. Om du är en av oss som arbetar med kommunikation kopplad till höghastighetsjärnväg i kommunal, regional eller statlig verksamhet så sök gärna upp gruppen: Kommunikation runt höghastighetsjärnväg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och ansök om medlemskap.

Några röster från seminarieserien:

"Inspirationsnivån på föreläsarna, de var intressanta att lyssna på."

"Kul och nyttig blandning - roligt att ni tog in fisk-övningen och tävlingen på slutet. Bra med coach- och rådgivarrolls-föredraget."

"Det var också väldigt givande att träffa andra som arbetar med kommunikation i anslutning till samma projekt, och se att man sitter med liknande problemställningar, och också se hur förutsättningarna ser ut i olika organisationer. Jag hoppas på bra samtal även i fortsättningen och en bra grund för ett nätverk och kunskapsutbyte, inte bara i förhållande till Götalandsbanan, utan samhällsbyggnad i stort."