Kunskapsseminarium om internationella erfarenheter av höghastighetsjärnvägen

Den 10 maj arrangerade Götalandsbaneorganisationen ett kunskapsseminarium där fakta och sakkunskap varvades med erfarenheter från Europa. 

Dagen bjöd på spännande föreläsningar från PwClänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, SJlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Trip ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En internationell panel fanns på plats för att diskutera och debattera kring både finansieringen och effekterna som höghastighetsjärnvägen fört med sig. Panelen bestod av Thomas Kokel - DB Engineering & Consulting GmbH, Tyskland, Joaquin Jimenez-Otéro - ADIF Spanien och Rob Whyte - Alstom, England och Frankrike. 

Finansiering av höghastighetsjärnvägen

Första temat var finansiering av höghastighetsjärnvägen och Lars Tvede-Jensen, partner och ansvarig infrastrukturfrågor, från PwC gav oss en inblick i de modeller som finns och hur man av tradition finansierat infrastruktur i Sverige. Vi fick även ta del av olika former av finansiering i Europa.

Effekter av höghastighetsjärnvägen

Pär Helgesson, projektchef, SJ AB och Martin Sandberg, trafik- och infrastrukturstrateg, Trip AB berättade om vilka effekter man kan förvänta sig av höghastighetsjärnvägen vad det gäller resandemönster, pendling, arbetsmarknadsregioner och tillväxt.

Den internationella panelen redogjorde för hur de upplevt sitt lands faktiska effekter
av höghastighetsjärnvägen och berättade om anledningarna till varför man valde att
bygga höghastighetsjärnväg.  

Dagen avslutades med att Einar Schuch, regionchef Region Öst på Trafikverket pratade om skicket på befintlig järnväg samt behovet av ny järnväg.

Du hittar presentationerna från dagen nedan.

Presentationer

Finansiering av höghastighetsjärnvägen- Lars Tvede-JensenPDF (pdf, 435.6 kB)

Regionala effekter av Götalandsbanan- Martin SandbergPDF (pdf, 766 kB)

Höghastighetsjärnväg - effekter- Pär HelgessonPDF (pdf, 834.1 kB)

Järnvägssystem i Södra Sverige - behov och framtid- Einar SchuchPDF (pdf, 1.3 MB)