Filmen om Götalandsbanan

Filmen om Götalandsbanan tar dig med på en resa genom tid och rum och ger dig en glimt in i framtiden på mindre än 3 minuter.

Götalandsbanans organisation vill med denna film ge en bild av vad höghastighetsbanan kommer att innebära. Se själv hur stambanan påverkat vårt resande idag och vad som kommer att bli nästa stora steg. I framtiden kommer resandet vara anpassat efter våra behov. Den resan börjar redan nu!  

Götalandsbanan

Götalandsbanan är en organisation som bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting.

Organisationens syfte är att verka för att tillgodose parternas önskemål om att få Götalandsbanan i full sträckning klar senast år 2031. Organisationen ska också arbeta för att samordna övergripande samverkans-, kommunikations/informations- och kunskaps­uppgifter som bedöms bättre kunna utföras gemensamt för att på ett mer effektivt och rationellt sätt kunna åstadkomma Götalands­banans järnvägs- och samhällsutbyggnad.

036-10 50 84

info@gotalandsbanan.se